MICHAŁ MALIŃSKI


︎Co, gdy dążenie do wewnętrznej akceptacji zwierzęcości stanie się czymś innym niż znana nam wizja autentyczności i wolności? Co się stanie, gdy wewnętrzna pierwotna siła nas przerośnie i już nigdy nie będziemy sobą? Mutacja o charakterze autodestrukcyjnym, bilet w jedną stronę. W takim razie gdzie jest granica autentyczności?  Wolność i autentyczność w pewnym momencie przestaje znaczyć, bo są okiełznane przez inny silniejszy byt. Efektem przemiany jest inny, do złudzenia podobny do wcześniej nam znanego.

︎What if the endeavour for inner acceptance of animality turns into something different than the familiar vision of authenticity and freedom? What will happen when the inner, primordial strength overwhelms us, and we will never be ourselves again? Self-destructive mutation, one-way ticket. In that case we can ask: where is the limit of authenticity? Freedom and authenticity at some point lose their meanings because they are bridled by another, stronger being. The effect of the transformation is the other, strikingly like the one we have known.
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com