MICHAŁ MALIŃSKI

@mlekoyo︎BIO:
(ur. 1997) Michał Maliński zajmuje się foto-grafią, malarstwem i multimediami. W swoich pracach najczęściej ucieka się do obserwacji najbliższych mu osób, przestrzeni, w których przebywa i rzeczy, które ma na wyciągnięcie ręki. Często przeplata w nich kody budujące nasza tożsamość kulturową, gdzie wyłapuje absurdy dnia codziennego. Interesują go relacje człowieka ze światem w skali globalnej, jak i indywidualne historie poszczególnych jednostek. Od zagadnień masowych takich jak efekt transformacji systemowej w Polsce, do skrajnych stanów emocjonalnych swoich bohaterów. Stara się przełożyć je na język wizualny, wyłapując zgrzyt, jaki występuje pomiędzy światem wyobrażonym a rzeczywistością.

︎BIOGRAPHICAL NOTE:
(born 1997) Michał Maliński deals in photography, painting and multimedia. In his works, he most often resorts to observing the people closest to him, the spaces he is in and the things he has at his fingertips. He often interweaves them with codes that build our cultural identity, where he catches the absurdities of everyday life. He is interested in human relations with the world on a global scale as well as individual stories of particular people. From mass issues, such as the effect of the systemic transformation in Poland, to the extreme emotional states of his protagonists. He tries to translate them into a visual language, catching the squeak between the imagined world and reality.
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com