MATYLDA AWDZIEJCZYK

@matylda.a︎BIO:
Studentka IV roku Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Zajmuje się przede wszystkim fotografią oraz projektowaniem graficznym. Jej prace pokazywane były m.in. w ramach Miesiąca Fotografii w Rydze, na Krakowskim Salonie Sztuki i wystawie „Debut” w Wilnie. Została dwukrotnie nagrodzona stypendium Rektora ASP w Krakowie.

︎WYPOWIEDŹ ARTYSTY:
Szczególnie interesuje mnie ludzka tożsamość – indywidualna i zbiorowa. W swoich pracach skupiam się na relacji człowieka z otoczeniem, w którym się znajduje.

︎KONCEPCJE PREZENTOWANYCH PRAC:
Dobrze, 2019
Postać ze zdjęć dla ludzi jest kotem, a dla kotów – człowiekiem. Nie przynależy do żadnej z grup, przez co jest odklejona od otoczenia, w którym się znajduje (niezależnie od tego, czy przestrzeń jest znana czy kompletnie obca). Może być everymanem, w którym dostrzegamy dojmujący element obcości.

Inaction, 2019
Jest wiele rodzajów działania, a jednym z nich może być jego brak (ang. inaction). Formą eskapistycznej ucieczki od rzeczywistości, zamykaniem się w jednym miejscu w otoczeniu codziennych przedmiotów, ścian i sufitów – kiedy nie robi się niczego znaczącego. Jednak czy wszystko to, co nieznaczące, jest pozbawione znaczenia?

︎BIOGRAPHICAL NOTE:
4th year student of the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Krakow. She mainly deals with photography and graphic design. Her works have been shown, among others as part of the Riga Photomonth, at the Krakow Art Salon and at the "Debut" exhibition in Vilnius. She was twice awarded a scholarship by the Rector of the Academy of Fine Arts in Krakow.

︎ARTISTIC STATEMENT:
I am particularly interested in human identity  – individual and collective. In my works, I focus on the relationship of a human being with the environment in which they reside.

︎CONCEPTS OF THE PRESENTED WORKS:
Well, 2019
The figure in the photos is a cat for humans, and a human for cats. It does not belong to any of the groups, which makes it detached from the environment in which it finds itself (regardless of whether the space is known or completely foreign). It can be an everyman in whom we detect an overwhelming element of strangeness.

Inaction, 2019There are many types of action, and inaction can be one of them. A form of escapist breakout from reality, closing oneself in one place surrounded by everyday objects, walls and ceilings - when nothing significant is done. But is all that’s insignificant meaningless?
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com