︎BIO:
Lekarz medycyny, absolwent ASP w Krakowie, fotograf, grafik. Współtwórca Pracowni Projektowania Graficznego Teren Prywatny.

Wspólnie z Agatą Pankiewicz jestem autorem esejów fotograficznych i projektów graficznych książek: underconstructed.pl (2008, esej fotograficzny), Clops galicyjski / Galicja. Opowiadać dalej? (wyd. MHF 2010), Hawaikum. W poszukiwaniu istoty piękna (wyd. Czarne/ASP/MHF, Kraków 2015), Smart Obiekt. Mimowolne perwersje rzeczy (wyd. Czarne/ASP/MHF, Kraków 2017, współredaktor), Nieswojość ( wyd. Warstwy/ASP Kraków, Wrocław 2019, współredaktor).

︎WYPOWIEDŹ ARTYSTY:
Obserwuję i utrwalam, żeby zrozumieć, jak patrzymy na rzeczywistość, co w niej widzimy? Co możemy odczytać o nas samych, analizując obrazy dostępnej, wspólnej przestrzeni? Przecież wiemy już, że rzeczywistość nie jest tym, czym się wydaje.

︎KONCEPCJE PREZENTOWANYCH PRAC:
“Hawaikum” to słowo, którego nam brakowało. Opisuje nieopisane. Chwyta za nogi i powala na ziemię. A potem rozprawia się z tym, co być może przeczuwaliśmy, ale nigdy tego nie werbalizowaliśmy. „Hawaikum” to ten zgrzyt, gdy w przestrzeni – wizualnej, muzycznej, kulinarnej – odkrywamy fałsz. Nieważne, że odwołujemy się do czegoś, co tak naprawdę nie istnieje. Ważne, że to nie jest stąd. Do lokalnego kontekstu odwołać się nam najtrudniej.
Filip Springer Brakujące słowo (fragment)

︎BIOGRAPHICAL NOTE:
Medical doctor, graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow, photographer, graphic artist. Co-founder of the Teren Prywatny [Private Area] Graphic Design Studio.

Together with Agata Pankiewicz, I am the co-author of photo essays and graphic designs for books: underconstructed.pl (2008, photo essay), Clops galicyjski / Galicja. Opowiadać dalej? [Should I keep talking?] (MHF Publishing House 2010), Hawaikum. W poszukiwaniu istoty piękna [In Search of the Essence of Beauty] (published by Czarne/ASP/MHF, Krakow 2015), Smart Object. Mimowolne perwersje rzeczy [Involuntary perversions of things] (published by Czarne/ASP/MHF, Krakow 2017), Nieswojość [Strangeness] (publised by Warstwy/ASP Kraków, Wrocław 2019; co-editor).

︎ARTISTIC STATEMENT:
I observe and record in order to understand how we look at reality, what do we see in it? What can we read about ourselves by analysing the images of the available, shared space? After all, we already know that reality is not what it seems.

︎CONCEPTS OF THE PRESENTED WORKS:

’Hawaikum’’ is the word we have lacked. It describes the indescribable. It snatches at our legs and pulls us to the ground. Having done that, it dissects what we might have foreboded but have never verbalized. ‘’Hawaikum’’ is the kind of clash that is sensed in the visual, musical, or culinary space upon discovering falseness. It does not matter that we invoke something that does not really exist. What is important is that it is not from here. Invoking local contexts is most difficult.
Filip Springer The missing word (fragment)
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com