︎BIO:
Urodzona 1995 roku w Krakowie. W 2017 roku ukończyła studia I stopnia Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest studentką III roku grafiki w Akademii Sztuk Pięknych, w Krakowie.

︎WYPOWIEDŹ ARTYSTY:
Inspiracje czerpię z życia codziennego. Moją uwagę przykuwają jednostkowe wydarzenia, nierzadko śmieszne czy zupełnie niepozorne, ale mówiące dużo o naszym społeczeństwie. Interesują mnie zwłaszcza te sytuacje, które przeradzają się w szersze zjawiska i po drodze nabierają nowych, odkrywczych znaczeń. Często zdarza mi się mimowolnie w nich uczestniczyć. Badam sposób, w jaki świeże spojrzenie na utarte, znane schematy wpływa na ich przeżywanie.

︎KONCEPCJE PREZENTOWANYCH PRAC:
W ostatnich latach medycyna alternatywna zyskuje na popularności. Sama korzystam z niej coraz częściej, zgłębiając wiedzę nt. naturalnych metod leczenia. Wiele „zabiegów” bazuje wyłącznie na wiedzy zasłyszanej od znajomych czy przekazywanej przez starsze pokolenia. Źródeł praktyk leczenia naturalnego można dopatrywać się w kulturze Słowian, skąd wywodzą się nasze ludowe tradycje.

︎BIOGRAPHICAL NOTE:
Born in 1995 in Krakow. In 2017, she graduated from Computer Science at the Jagiellonian University (Bachelor degree). Currently, she is a third-year student of graphic arts at the Academy of Fine Arts in Krakow.

︎ARTISTIC STATEMENT:
I find inspiration in everyday life. My attention is drawn to individual events, often funny or completely inconspicuous, but telling a lot about our society. I am especially interested in those situations that turn into wider phenomena and acquire new, revealing meanings along the way. I often participate in them involuntarily. I study the way in which a fresh look at well-known, formulaic patterns influences the way they are experienced.

︎CONCEPTS OF THE PRESENTED WORKS:

In recent years, alternative medicine has been gaining popularity. I use it myself more and more often, deepening my knowledge about natural therapies. Many "treatments" are based solely on knowledge heard from friends or passed down by older generations. The sources of natural healing practices can be found in the culture of the Slavs, where our folk traditions come from.

SAMOLECZENIE
W ostatnich czasach dostęp do służby zdrowia jest coraz bardziej ograniczony. Nawet przed pandemią kojarzył nam się z długimi kolejkami. Wiele osób też woli zrezygnować z chemicznych środków, które zawsze niosą za sobą jakieś skutniki uboczne i postawić na moc natury. Z tego względu w domu sami próbujemy różnych „babcinych metod” przekazywanych z pokolenia na pokolenie by leczyć się we własnych zakresie. Seria przedstawia domowe sposoby terapii na przeróżne dolegliwości.  2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com