︎BIO:
Urodził się w 1997 roku. Student V roku Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Związany z Pierwszą Pracownią Interdyscyplinarną prowadzoną przez prof. Zbigniewa Bajka oraz Pracownią Fotografii, pod kierunkiem prof. Agaty Pankiewicz. W swojej twórczości porusza tematykę związaną z przemijaniem.

︎WYPOWIEDŹ ARTYSTY:
Inspiruję się najbliższym otoczeniem. Dom rodzinny jest punktem wyjścia do mojej pracy twórczej. Bardziej niż ludzie interesują mnie przedmioty, ich forma oraz historia jaką za sobą niosą. Głównym motywem, który poruszam jest przemijanie oraz poszukiwanie tożsamości. Mówię o miejscach i rzeczach, które dobrze znam, to właśnie w nich dostrzegam uniwersalne prawdy. W realizacjach korzystam głównie z medium fotografii cyfrowej.

︎KONCEPCJE PREZENTOWANYCH PRAC:
Śmierć wcale nas nie dotyczy. Bo gdy my istniejemy, śmierć jest nieobecna, a gdy tylko śmierć się pojawi, wtedy nas już nie ma – Epikur z Samos

︎BIOGRAPHICAL NOTE:
He was born in 1997. 5th year student of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Krakow. Associated with the First Interdisciplinary Studio run by Professor Zbigniew Bajek and the Photography Studio, under the supervision of Professor Agata Pankiewicz. In his work, he deals with the matters related to transience.

︎ARTISTIC STATEMENT:
I get inspired by the immediate surroundings. The family home is the starting point for my creative work. More than in people, I am interested in objects, their form and their history. The main theme that I am raising is transience and the search for identity. I am talking about places and things that I know well, it is in them that I see universal truths. In my projects, I mainly use the medium of digital photography.

︎CONCEPTS OF THE PRESENTED WORKS:

Death does not concern us, because as long as we exist, death is not here. And when it does come, we no longer exist. – Epicurus from Samos
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com