EWELINA ZAJĄC


︎Akceptacja wiąże się̨ z bliższym poznaniem. Pod przykryciem odpychające powierzchowności można odnaleźć́ najczystsze wartości. Zwierzęcość́ jest od nas szybsza, kieruje się̨ intuicją. Żeby ją poznać́ trzeba podążać́ jej śladami, tropić́ ją i ścigać́. Zapuszczam się̨ w miejsca, w których mogła się̨ pojawić́. Eksplorując naturę̨ wierzę w to, że uda nam się̨ spotkać́. Zapisuję ślady tej wędrówki. To próba zachowania wskazówek na przyszłość́. Zdarzają̨ się̨ momenty, w których widzę̨ zwierzęcość́ wpatrującą̨ się̨ w liść́ lub kwiat. Jej oko zatrzymuje się̨ na pięknie, które tylko ona jest w stanie dostrzec. Wtedy dołączam się̨ ja i nastaje chwila poznania. Zerwana przeze mnie roślina jest moim trofeum.

︎Acceptance comes with getting to know it better. The purest values can be found under the cover of repulsive outwardness. Animalism is faster than us, it uses intuition. To get to know it, you must follow its footsteps, track it and pursue it. I venture into places where it may have appeared. While exploring nature, I believe that we will be able to meet each other. I write down the traces of this journey. It is an attempt to keep guidelines for the future. There are moments when I see the animalism staring at a leaf or a flower. Its eye is fixed on a beauty that only she can perceive. Then I join in and there comes the moment of getting to know each other. The plant I picked is my trophy.
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com