DANIELLA KEULEMANS

@daniikeuls︎BIO:
Urodziłam się w Polsce, ale wychowywałam się w RPA. Miałam okazję podróżować z rodzicami po świecie i tam zrodziła się moja miłość do sztuki. Mieszkałam w Japonii, Niemczech i Polsce. Pozwoliło mi to doświadczyć wielu kultur i od tego czasu mój głód nauki nigdy nie ustał. Każde nowe doświadczenie pozwala mi nieco dalej przekraczać moje twórcze granice.

︎WYPOWIEDŹ ARTYSTY:
Główną inspiracją dla większości moich prac była natura i zwierzęta. Od najmłodszych lat moja sztuka zawsze skupiała się wokół tych tematów, niezależnie od tego, czy były to kwiaty, czy wiele gatunków owadów. Do dziś, kiedy czuję kryzys twórczy, zwracam się o pomoc do natury, chodzę na spacery w piękny słoneczny dzień lub po prostu obserwuję świat z okna sypialni. Natura jest i zawsze będzie dla mnie niekończącym się źródłem inspiracji.

︎KONCEPCJE PREZENTOWANYCH PRAC:
Na tych zdjęciach chciałam pokazać bezwarunkową miłość i więź jaką mam z moimi zwierzętami. Chociaż nie są typowymi domowym zwierzakami, a większość ludzi nie umie znieść widoku gadów, to właśnie one są miłością mojego życia. Nigdy nie byłam zniesmaczona owadami, odchodami, a nawet śmiercią. Karmienie pupili żywymi robakami lub zamrożonymi myszami nigdy nie powstrzymało mnie przed patrzeniem na nie tak, jak każdy właściciel patrzy na swojego kota lub psa. Mimo, że nie potrafią okazywać swojej wdzięczności jak psy, poświęcam czas i wysiłek na ich poznanie, a wdzięczność, którą otrzymuję, jest jeszcze bardziej satysfakcjonująca. Taką właśnie mam więź z moimi zwierzakami.

︎BIOGRAPHICAL NOTE:
Born Polish but raised by South African parents. I had the opportunity to travel the world with them and that is where my love for art was born. Living in Japan, Germany and Poland allowed me to experience multiple cultures and since then my hunger to learn more has never stopped, as each new experience allows me to exceed my creative boundaries just a little further.

︎ARTISTIC STATEMENT:
The main inspiration for most of my work has been nature and animals. Since a young age, my art has always revolved around those topics, whether it was flowers or the many insect species. To this day, whenever I feel stuck with my art, I reach to nature for help, going for walks on a nice sunny day or just simply observing from my bedroom window. It is and always will be a never ending well of inspiration to me.

︎CONCEPTS OF THE PRESENTED WORKS:

In these photos I wanted to present the unconditional love and bond that I have with my animals. Although they are not your typical household pets and most people squirm at the sight of reptiles, they are the loves of my life. I’ve never been disgusted by insects, faeces or even death and feeding them with live worms or frozen mice never stopped me from viewing them like any cat or dog owner views their own pets. Even though they cannot show their appreciation like a dog can, I take the time and effort in learning about them and the gratitude I receive back is even more satisfying. This is the bond I have with my pets.
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com