ANNA KUBIK


︎W moich pracach zwierzęcość jest celebrowana, obserwowana i szukana, bo jest pochowana, uśpiona. Rytuały mają pomóc ją odnaleźć. Dzikość serca musi mieć swoje miejsce w świecie, inaczej robi szkody. Przyglądam się pierwotności, głaszczę ją i powoli ją odkrywam. Przeraża mniej, jak podejdzie się do niej z łagodnością.

︎In my works, animality is celebrated, observed and searched for, because it is buried, dormant. Rituals are to help find her. The wildness of the heart must have a place in the world, otherwise it does damage. I look at the primordial, caress it and slowly discover it. It scares less when you approach it with gentleness.
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com