ANIA ULIASZ


︎“S musi odejść” to mini cykl opowiadający o odrzuceniu i braku pogodzenia się z własną naturą. Uwarunkowania kulturowe, opinia i presja społeczeństwa nie pozwalają bohaterowi zaakceptować swojego, wewnętrznego zwierzęcia. Obawia się konsekwencji własnego wyboru, jednak każda z opcji wiąże się z pewnego rodzaju wykluczeniem.

Wyparcie zwierzęcości nie przychodzi mu łatwo. Zrezygnowany bohater krąży bez sensu, tęskni, zanika, ulatnia się, choć fizycznie jest jeszcze w miejscu, w którym może być w pełni sobą. Nie widzi innego wyjścia i w końcu decyduje się na ostateczność.

︎"S Must Go" is a miniseries about rejection and non-reconciliation with one’s own nature. Cultural conditioning, the common opinions and pressure of society do not allow the protagonist to accept their inner animal. He/she is afraid of the consequences of his/her own choice, but each option is associated with some kind of exclusion. 

It is not easy for him/her to disavow his/her animality. The resigned protagonist wanders around senselessly, yearns, disappears, evaporates, although is still physically in a place where he/she can be fully himself/herself. He/she sees no other choice and finally decides to take the extreme step.
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com