ANDRZEJ PILICHOWSKI-RAGNO

portfolio︎BIO:
Andrzej Pilichowski Ragno ur. 1967. Absolwent Filologii Polskiej UJ, student II roku Szkoły Doktorskiej krakowskiej ASP, członek ZPAF. Z fotografią związany jest od ponad dwudziestu lat. Jest również ilustratorem książek dla dzieci. Zajmuje się fotografią dokumentalną i streetową. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz w publikacjach internetowych. Interesuje się teorią i krytyką fotografii, w szczególności zagadnieniami interpretacji obrazu i prawdy przekazu fotograficznego.

︎WYPOWIEDŹ ARTYSTY:
Zoologia niefantastyczna

Rozsiane po różnych krajach, eksponowane w muzeach i witrynach, stojące w parkach, na ulicach - hybrydy, plastikowe repliki, wypchane truchła: wizerunki zwierząt.

Choć raczej to już nie-zwierzęta, mieszkańcy zantropomorfizowanego świata, w którym pełnią dwuznaczną rolę dekoracji. Współczesny bestiariusz - centaury, lewiatany, hydry i jednorożce wymienione na tańsze, prostsze wersje. Wyjęte z kontekstu, obserwowane i obserwujące. Spotykamy się przypadkiem; zamienione w obraz stają się częścią prywatnego atlasu osobliwości.

︎BIOGRAPHICAL NOTE:
Andrzej Pilichowski Ragno born in 1967. Graduate of Polish Philology Faculty at the Jagiellonian University, second-year student of the Doctoral School of the Academy of Fine Arts in Krakow, member of ZPAF (Union of Polish Art Photographers). He has been involved in photography for over twenty years. He is also an illustrator of children's books. He deals with documentary and street photography. He has presented his works at numerous individual and collective exhibitions as well as in internet publications. He is interested in the theory and criticism of photography, and in particular in the issues of image interpretation and the truth of the photographic message.

︎ARTISTIC STATEMENT:
Non-fantastic zoology

Scattered in different countries, exhibited in museums and display windows, standing in parks, on the streets – hybrids, plastic replicas, stuffed carcasses: images of animals.

Although they are rather not animals anymore, the inhabitants of an anthropomorphised world in which they play an ambiguous role as decorations. A modern bestiary  – centaurs, leviathans, hydras and unicorns have been replaced with cheaper, simpler versions. Taken out of context, watched and watching. We meet by chance; turned into an image, they become part of a private atlas of peculiarities.
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com